WERKINSTRUCTIE

Iedere vrijwilliger krijgt een werkinstructie opgestuurd. Lees deze goed door want daarin staat wat er van jou wordt verwacht en wat jij van de organisatie mag verwachten. In de werkinstructie staat bijvoorbeeld dat van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze stevige schoenen dragen (tijdens de op- en afbouw zijn veiligheidsschoenen verplicht).

WERKDAGEN

  • De opbouw begint op woensdag 25 augustus 2021
  • Op donderdag 26 augustus 2021 beginnen de vrijwilligers die het verkeer regelen op de parkeervelden en Kiss 'n Ride en deze shifts lopen door tot en met maandagmiddag 30 augustus 2021
  • De afbouw van het terrein begint op 30 augustus en loopt door tot dinsdag 31 augustus 2021

WERKTIJDEN

Gemiddeld werk je tussen de 8 en 10 uur per dag. De werktijden voor de meeste shifts zijn tussen 07:00 en 02:00 uur. Alleen op donderdag starten sommigen al om 06:00 uur. De kookploeg start op alle dagen ’s ochtends om 05:30 uur om ervoor te zorgen dat iedereen voorafgaand aan de shift kan ontbijten.

LEEFTIJD

De minimale leeftijd om te mogen werken als vrijwilliger voor en tijdens het festival is 18 jaar.

PLANNING

Anders dan voorgaande jaren, kun je dit jaar niet inschrijven op shifts. LBG maakt de planning en zorgt hierbij dat iedereen minimaal 1 festival dag vrij is. Ieder dag wordt een planning gemaakt voor de dag erop. Het is niet mogelijk om een shift met iemand te ruilen of verzoekjes in te dienen.

VERGOEDING

Vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden op DTRH een weekendkaart.

  • Minimaal 18 uur voor een weekendkaart